Các tính năng bị loại bỏ khỏi Windows 11

Windows 10 lên Windows 11

Bên cạnh tung ra những tính năng mới, Windows 11 còn khai tử một số tính năng của Windows 10. “Khi nâng cấp lên Windows 11 từ Windows 10 hoặc cài đặt Windows 11, một số tính năng có thể không còn dùng được nữa hoặc bị xóa bỏ”, Microsoft tuyên bố. Dưới đây là chi tiết những […]