Yêu cầu cấu hình Windows 11 tối thiểu

Yêu cầu cấu hình Windows 11 tối thiểu

Windows 11 là phiên bản Windows hoàn toàn mới mà Microsoft ra mắt vào ngày 24/6/2021. Lúc này, nhiều người đã dặt câu hỏi rằng Windows 11 cần cấu hình máy tính như thế nào? Cấu hình tối thiểu để cài đặt Windows 11 như thế nào? Trong bài viết này, jplap.com sẽ giải đáp thắc […]